free counter

BESTUUR ?

 

Voorzitter: A.I  Cor Vogelaar?

Afgelopen zaterdag werd voor de zoveelste keer op Hoog-Ambacht aan mij de vraag gesteld waarom ik afwezig was op de veteranendag en de website niet meer online was en waar de nieuwsbrieven bleven die men met regelmaat ontving. Ik was dit zat en heb de website weer onlinen gezet zodat ik mijn afwezigheid op veteranendag kon verklaren.

Het veteranenplatform is in 2010 opgericht door Eg Kiewiet en Ton Roos . Beide heren verzorgde het veteranencafé in Zwijndrecht,( locatie Swinhoven)  en waren het aanspreekpunt voor de gemeente Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht voor de organisatie van de jaarlijkse viering van de veteranendag  die gezamenlijk gevierd wordt met veteranen uit Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Het veteranencafé wordt gehouden in Swinhoven waar in een hoek van het restaurant aan een paar tafels de maandelijkse borrel werd gedronken. Jaarlijks werd daar ook een in de maand Januari een door het platform betaalde Indische maaltijd genuttigd. In 2011 werd bestuur aangevuld met een webmaster die een website voor het platform ontwierp en verzorgde en maandelijks een nieuwsbrief aan alle veteranen in beide gemeenten stuurde. Vanaf het de start werd al snel duidelijk dat het op papier een gezamenlijk veteranenbeleving was maar mogelijk vanwege het feit dat de beide oprichters uit Zwijndrecht komen het eigenlijk een Zwijndrechts veteranen cafe was. Wat ook meespeelt  is de ligging van het cafe, aan de andere kant van de A16 .Het veteranencafé wordt bezocht uit veteranen uit Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht,  maar in al die jaren komen er maar twee veteranen uit Hendrik Ido Ambacht , de rest van de veteranen komen uit Zwijndrecht, ook  komen er een paar veteranen uit Dordrecht en zelfs één uit Spijkenisse, (Dordrecht en Spijkenisse hebben een eigen veteranen cafe) Het is logisch dat in de loop van jaren het aantal bezoekers terug liep door veroudering, mindere mobiliteit  en sterfte , na 10 jaar was de aanloop met 60% geslonken,jonge aanwas zou moeten komen uit jonge veteranen uit de beide gemeenten echter die nemen nog  deel aan het arbeidsproces en kunnen niet op de 1e maandag van de maand om 14.00 uur het café bezoeken. Ik begon voorzichtig te opperen dat een andere tijd van bijeenkomst en mogelijk een andere plek verstandig zou zijn. Roos en Kiewiet waren sceptisch en geloofden niet dat een ander tijdstip en plaats het platform  meer bezoekers zou opleveren en het bleef zo als het was.

 Ton Roos werd ziek en legde zijn functie neer, ook Eg Kiewiet moest door gezondheidsproblemen afscheid nemen van het platform. Er moesten dus twee nieuwe bestuursleden gezocht worden, een Voorzitter en een penningmeester.Cor Voogelaar wilde geen voorzitter worden en ook ik had die ambitie niet maar we moesten door, Cor werd A.I voorzitter en we gingen onderzoeken of we voor de functie van voorzitter een jonge veteraan konden strikken. Toen stelde ik voor om nog eens na te denken over het oude voorstel om op een ander tijdstip , bijvoorbeeld op een zaterdagmiddag ,en tevens onderzoeken of een andere locatie een mogelijkheid was.Mogelijk het tijdstip verplaatsen naar de zaterdag want dan kunnen veteranen die nog werken ook de sociëteit cq het veteranencafé bezoeken Op de website en per mail de mening gevraagd  wat de veteranen uit de beide plaatsen hier van vonden, er werd positief op gereageerd.

 De plaats werd snel gevonden, het zou  Zwijndrecht blijven, Vogelaar en ik gingen op onderzoek uit er was een gunstige locatie voorhanden Swinstaete bood hun locatie aan, zou zelfs op een zaterdagmiddag kunnen. Vogelaar en ik bezochte de locatie en keurden deze goed De consumptieprijzen waren meer dan gunstig te noemen, € 1.50 voor een koffie en € 1,75 voor een biertje.

Op andere veteranensociëteiten in het land zijn de partners  ook welkom, ook een kleinkind kan daar met opa mee.

 Voor wat betreft het afrekenenvan de consumpties, er werd bij Swinstaete op een speciale manier voor de consumpties betaald, de koffie was gratis en alle drankjes werden betaald  door na afloop  van de bijeenkomst geld in een mandje dat rondging te deponeren, er werd min of mee verwacht dat dit €10 was, er werd goed gekeken of iedereen dit bedrag ook doneerde, maar niet iedereen kon dit bedrag betalen maar daar werd niet al te moeilijk over gedaan. Echter volgens mij werd het toch denk ik  wel een financieel probleem voor sommige veteranen die met teruglopenden pensioenuitkeringen te maken kregen en mogelijk daardoor mogelijk de maandelijkse bijeenkomst gingen mijden. Wat er over was na het afrekenen aan de bar werd op een rekening gestort door Ton Roos en werd gebruikt om namens de veteranen bloemen te kopen als er een veteraan werd begraven. Echter de drankjes in Swinstaete zouden persoonlijk afgerekend moeten worden, je betaald wat je drinkt als principe, gunstiger voor een veteraan die iets minder te besteden heeft.

Uiteraard moest voor het maandelijkse gebruik van de zaal in Swinstaete  betaald worden en we kwamen € 70 per bezoek overeen. Aangezien we geen vereniging zijn met betalende leden moet die 70 euro ergens vandaan komen. Ik stelde voor de beide gemeenten te vragen een proefperiode voor een Veteranen sociëteit  te sponsoren, we zouden in de aanlooptijd van de proef de ondernemingen die de veteranendag al sponsorden( voor de kinderen die meereden met de legerwagens)  benaderen voor steun. Mogelijk konden we ons daarmee in de toekomst bedruipen.

Toen kwam op een geven moment Vogelaar ineens  ander voorstel op de proppen, het Trismuseum  in Zwijndrecht, een persoonlijke kennis van hem is de eigenaar,deze zou ons ook wel willen ontvangen. Nu had Vogelaar ook al in het voorjaar van 2017  een voorstel gedaan om de jaarlijkse veteranendag niet zoals gebruikelijk te vieren in Cascade of Spektakel maar  in het Trismuseum  met eveneens een andere  cateraar, ook een bekende van Vogelaar.Na onderzoek bleek dit financieel niet haalbaar was, tevens waren er bezwaren van veteranen die aangaven dat de akoestiek in deze ruimte abominabel was, zeker voor mensen die een gehoorapparaat hebben, verder was het plan de buitenruimte erbij te betrekken maar je kan niet rekenen op een droge dag . De locatie Trismuseum  viel dus af. We besloten de maandelijkse bijeenkomst dan toch te houden in Swinstaete op Walburg , voldoende gratis parkeerplaatsen , en invalide parkeerplaatsen, de zaal is toegankelijk voor rolstoelen en invalide scooters.

De afspraak werd gemaakt dat we de beide burgermeesters zouden benaderen om ons plan te presenteren en om een financiële bijdrage te krijgen voor een proefperiode van drie maanden.  De datum voor dit overleg werd  vastgesteld,dus na een paar weken werden we verwacht  op het gemeente huis in Zwijndrecht waar de burgermeesters zich zouden buigen over ons voorstel. Ëén dag voor deze vergadering melde Vogelaar en de burgermeester van Zwijndrecht zich af en ik zat alleen met Burgermeester Heijkoop aan  tafel die wel oren had naar de plannen en het zou bespreken met zijn collega. We zouden dus van het platform een stichting kunnen maken, het ministerie van defensie  heeft voor veteranenplatformstichtingen een notaris beschikbaar die het opstarten van een stichting voor een platform regeld tegen een gereduceerde prijs. Een veteranen-stichting kan dan tevens de ANBI status aanvragen zodat sponsoren een gift cq een bijdrage kunnen aftrekken van hun belasting. De jaarlijkse kosten inclusief de viering met maaltijd in Cascade of Spektakel kan dan ook van dezelfde ANBI regeling gebruik maken, een aanzienlijke kostenbesparing voor de gemeente Ambacht en Zwijndrecht.

Ook het veteranenplatform Dordrecht is een stichting en de ANBI status wordt aangevraagd. Nog geen week later kreeg ik een mail dat hij niet wilde meewerken aan het oprichten van een stichting . Ik was verbijsterd over deze ommezwaai en het werd een niet zo,n leuk gesprek. Nog een week later kreeg ik een mail dat hij klachten had gekregen over de website en verzocht deze van het web te halen, de website was volgens de achterban  onduidelijk en verwarrend voor de veteranen en mijn aanwezigheid in het platformbestuur was niet meer wenselijk.

Nog nooit was de website een onderwerp van een gesprek geweest, Ik heb mij toen uiteraard  terug getrokken en heb geen bemoeienissen meer met het platform. Echter het probleem is dat elke keer als ik een veteraan tegenkom ik moet uitleggen waarom ik vertrokken ben als bestuurslid en waarom er geen nieuwsbrieven mee komen en er geen website meer is. Het was eerlijker en duidelijker geweest als Vogelaar de veteranen op de hoogte had gesteld van zijn problemen met de webmaster, hij heeft immers net als ik de adressen en namen van alle veteranen in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, een mail over de situatie is snel verstuurd. Ben je niet bij machte een voorzitter van een stichting te zijn zeg dat dan ook eerlijk, zoeken we een ander persoon, wat hij deed was in mijn ogen karaktermoord.De urenlange vergaderingen met medewerkers van de gemeente Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht naar aanloop ven het jaarlijkse evenement Veteranendag heb ik altijd prettig en leuk gevonden. De beide gemeenten steken veel geld in dit gebeuren.

Tot slot:

Er is geen mogelijkheid meer om veteranen in beide gemeenten te informeren dat een collega veteraan is overleden, nabestaanden weten niet wie ze daarvoor moeten benaderen, website en nieuwsbrief is er niet meer dus wordt deze veteraan begraven zonder aanwezigheid van zijn maten. Er is dit jaar een markante vetereraan Jaap van Dijk overleden,altijd paraat bij dodenherdenking en in vol ornaat aanwezig, ik wist van niets. Een familid van een reeds eerder overleden veteraan heeft een facebook pagina onder zijn/haar beheer VETERANEN ZWIJNDRECHT ik heb gevraagd melding te doen van het overlijden van deze veteraan op deze facebook pagina,geen reactie, schandalig.Als ik in Ambacht of Zwijndrecht loop wordt ik wel eens aangesproken door een bekende, al of niet veteraan, heb dan geen zin en tijd of zin de onsmakelijke affaire uit te leggen, afgelopen zaterdag was het weer  raak en ik dacht , hier moet ik wat mee, dit is het resultaat, heb de website weer online gezet en kan daarop  naar een onverkwikkelijke situatie en onbetrouwbare bestuurspartner wijzen. Wat nu overblijft is een maandelijkse bijeenkomst in Swinhoven met nog maar een paar veteranen uit Zwijndrecht en een uit Hendrik Ido Ambacht aangevuld met enkele veteranen uit de regio Zuid-Holland.

NB

Er is op zaterdag 31 maart 2018 door Vogelaar een veteranen bijeenkomst georganiseerd,met als doel jonge veteranen te werven voor het platform u raad het al, bij het Trismuseum, de opkomst was slecht,  ja wel Pabo-bier uit Paramaribo voor € 7,00 de fles.

 

Hendrik Ido Ambacht 12-11-2018

 

H.Touwslager