onze missie
 • Contacten leggen en onderhouden tussen Veteranen en het
  Ministerie van Defensie;
 • Het steunen van goede doelen in sociaal en
  maatschappelijke zin;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Wij proberen deze doelen te bereiken door:
 • Het organiseren van bijeenkomsten en evenementen ten behoeve van de veteranen;
 • Het onderhouden van contacten met de gemeente Zwijndrecht en de gemeente Hendrik Ido Ambacht, het Veteraneninstituut en of andere hulpinstanties van het Ministerie van Defensie waar nodig of gewenst;
 • Het leggen en onderhouden van contacten met overige Veteranenorganisaties waar nodig of gewenst;
 • Het maandelijks organiseren van een Veteranen Ontmoetings bijeenkomst (voormalig Veteranencafe Swinhoven);
 • Het verschaffen van informatie en het geven van voorlichting waar nodig of gewenst;
 • Het bevorderen en co÷rdineren van gezamenlijke aanwezigheid bij herdenkingen;
 • Het starten en onderhouden van een website waarbij voorlichting en informatie voor veteranen de kerntaak is;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Onze bronnen van inkomsten zullen bestaan uit:
 • Donaties, subsidies,  en of sponsorgelden;
 • Verkrijgingen krachtens  erfrecht of schenking;
 • Inkomsten uit activiteiten ;
 • Overige baten.